Volunteers-Construction

JAUNUMI UN IESPĒJAS JAUNIEŠIEM

 
Volunteer Team

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEDĀVĀJUMI

January 12, 2017

50921728_2299939010265015_44836939400122

31.03.2020. NOSLĒDZIES EBD PROJEKTS "SOCIĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBA CAUR NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS METODĒM"

January 12, 2017

cropped-Running-Matera.png

01.01.2020. SADARBĪBĀ AR STARPTAUTISKAJIEM PARTNERIEM UZSĀKTS PROJEKTS "AUTISMS UN SPORTS"

January 12, 2017

72449105_976956042644331_922184045151702

01.09.2019. LAURA UZSĀK EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTU ITĀLJĀ, TURĪNĀ

January 12, 2017

cropped-Running-Matera.png

PROJEKTA "AUTISMS UN SPORTS" PIRMAJĀ POSMĀ NEBIJA IESPĒJAMS ĪSTENOT PLĀNOTĀS PARTNERU ORGANIZĀCIJU TIKŠANĀS KLĀTIENĒ, BET TAS NEAPTURĒJA DARBU PIE PROJEKTA ĪSTENOŠANAS. TIKAI ORGANIZĒTAS TIKŠANĀS TIEŠSAISTĒ, KURĀS PROJEKTĀ IESAISTĪTO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI PLĀNOJA PROJEKTA PASĀKUMUS UN AKTIVITĀTES.

01.01.2020. - 31.12.2020.

cropped-Running-Matera.png

PROJEKTA "AUTISMS UN SPORTS" IETVAROS TIKA IZSTRĀDĀTA TIEŠSAISTES APMĀCĪBAS PROGRAMMA, KURĀ PIEDALĪJĀS SPORTA SPECIĀLISTI NO VAIRĀKĀM EIROPAS VALSTĪM, TAJĀ SKAITĀ NO LATVIJAS. APMĀCĪBAS PROGRAMMU IZSTRĀDĀJA ITĀLIJAS PARAOLIMPISKĀ ASOCIĀCIJA UN NO LATVIJAS PUSES TAJĀ PIEDALĪJĀS 10 SPECIĀLISTI. APMĀCĪBAS IETVAROS BIJA NEPIECIEŠAMS PAŠVADĪBAS CEĻĀ APGŪT TEORIJU PAR PERSONU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANU SPORTA AKTIVITĀTĒS, KĀ ARĪ ZINĀŠANAS PAR PARAOLIMPISKĀS ASOCIĀCIJAS DARBĪBU. VISI LATVIJAS PĀRSTĀVJI AR AUGSTĀKAJIEM REZULTĀTIEM NOSLĒGUMĀ NOKĀRTOJA TESTU UN IEGUVA APLIECINOŠUS SERTIFIKĀTUS.

01.04.2021. - 30.06.2021.

Baia Mare_edited.jpg

PROJEKTA PARTNERU TIKŠANĀS RUMĀNIJĀ

27.08.2021. - 29.08.2021.

Read More
242005268_356603842913563_1438427992904334161_n.jpg

VAIVARU PAMATSKOLAS PEDAGOGI SADARBĪBĀ AR NODIBINĀJUMU "SPRING" KOPŠ 2020. GADA 1. JANVĀRA PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒTĀ PROJEKTĀ "AUTISM AND SPORT : TRAIN SOCIAL INCLUSION".
BEĀTE BALANDĪNA, SANITA LIELKALNE UN RŪDOLFS VĒTRA, KURŠ IR ARĪ PROJEKTA KOORDINATORS, PROJEKTĀ VEIC PĒTNIEKU PIENĀKUMUS, LAI, SADARBOJOTIES AR PARTNERU ORGANIZĀCIJĀM NO ITĀLIJAS, SPĀNIJAS, RUMĀNIJAS, HORVĀTIJAS UN ITĀLIJAS PARAOLIMPISKO FEDERĀCIJU, IZSTRĀDĀTU VIENOTAS VADLĪNIJAS UN VIZUĀLUS PRAKSES PIEMĒRUS EFEKTĪVAI PERSONU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI SPORTA AKTIVITĀTĒS.
KAUT ARĪ PANDĒMIJA NOPIETNI IETEKMĒJA PROJEKTA NORISI UN ILGU LAIKU NEBIJA IESPĒJAMS TIKTIES AR PARTNERIEM KLĀTIENĒ, ŠAJĀ VASARĀ TAS ATKAL KĻUVA IESPĒJAMS: 28. AUGUSTĀ TIKA VEIKSMĪGI AIZVADĪTAS PROJEKTA TIKŠANĀS BAIA MARE RUMĀNIJĀ UN 11. SEPTEMBRĪ RIJEKĀ HORVĀTIJĀ.
TIKŠANOS LAIKĀ TIKA PĀRRUNĀTA GAN PROJEKTA TEORĒTISKĀ DAĻA ATTIECĪBĀ UZ VADLĪNIJU IZSTRĀDI, GAN BIJA IESPĒJAMS VĒROT VIETĒJO ORGANIZĀCIJU PRAKTISKĀS DARBĪBAS PIEMĒRUS. ABĀS VIZĪTĒS PIEDALĪJĀS BEĀTE UN RŪDOLFS.
24. SEPTEMBRĪ VISU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI IERADĪSIES LATVIJĀ UN VIESOSIES ARĪ VAIVARU PAMATSKOLĀ, LAI GŪTU PRIEKŠSTATU PAR TO, KĀ IEKĻAUŠANAS PRINCIPI SAISTĪBĀ AR SPORTA AKTIVITĀTĒM TIEK ĪSTENOTI MŪSU SKOLĀ.
30. OKTOBRĪ IR PAREDZĒTA PROJEKTA TIKŠANĀS BURGAS SPĀNIJĀ, BET 3. DECEMBRĪ PROJEKTA KOORDINATORU MĪTNES VIETĀ MATERĀ ITĀLIJĀ, KUR PROJEKTA IETVAROS SAGATAVOTIE MATERIĀLI TIKS PREZENTĒTI 200 MEDICĪNAS PROFESIONĀĻU LIELAI AUDITORIJAI NOSLĒGUMA KONFERENCĒ.
ESAM PĀRLIECINĀTI, KA IZSTRĀDĀTIE MATERIĀLI BŪS VĒRTĪGI GAN SPORTA SKOLOTĀJU, TRENERU, SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORU PROFESIONĀLAJAM DARBAM, GAN ARĪ PERSONU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM VECĀKIEM UN AIZBILDŅIEM.
LEPOJAMIES AR MŪSU PEDAGOGU UN SKOLAS PANĀKUMIEM ARĪ STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ.

28.08.2020. - 12.09.2021.

255161595_392749559298991_249312793070992462_n.jpg

VAIVARU PAMATSKOLAS PEDAGOGI SADARBĪBĀ AR NODIBINĀJUMU "SPRING" KOPŠ 2020. GADA 1. JANVĀRA PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒTĀ PROJEKTĀ "AUTISM AND SPORT : TRAIN SOCIAL INCLUSION".
29. UN 30. OKTOBRĪ VAIVARU PAMATSKOLAS PEDAGOĢES SANITA LIELKALNE, ILVA APINE UN KRISTĪNE BĒRZIŅA VIESOJĀS SPĀNIJAS PILSĒTĀ BURGASĀ, KUR KOPĀ AR PROJEKTA PARTNERIEM APMEKLĒJA NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU, KAS ĪSTENO SPORTA AKTIVITĀTES PERSONĀM AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM. VIZĪTES IETVAROS DALĪBNIEKIEM BIJA IESPĒJA GŪT PRAKTISKU PIEREDZI PAR SPORTA AKTIVITĀŠU ORGANIZĒŠANU, KĀ ARĪ BIJA NEPIECIEŠAMS VEIKT SAGATAVOŠANĀS PASĀKUMUS NOSLĒGUMA KONFERENCEI, KAS PAREDZĒTA ITĀLIJĀ, MATERĀ 2. DECEMBRĪ.
VAIVARU PAMATSKOLAS PEDAGOGI BEĀTE BALANDĪNA, SANITA LIELKALNE UN RŪDOLFS VĒTRA, KURŠ IR ARĪ PROJEKTA KOORDINATORS, PROJEKTĀ VEIC PĒTNIEKU PIENĀKUMUS, LAI, SADARBOJOTIES AR PARTNERU ORGANIZĀCIJĀM NO ITĀLIJAS, SPĀNIJAS, RUMĀNIJAS, HORVĀTIJAS UN ITĀLIJAS PARAOLIMPISKO FEDERĀCIJU, IZSTRĀDĀTU VIENOTAS VADLĪNIJAS UN VIZUĀLUS PRAKSES PIEMĒRUS EFEKTĪVAI PERSONU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI SPORTA AKTIVITĀTĒS.

30.10.2021.

244397917_369578084949472_8163620430964185475_n_edited.jpg

VAIVARU PAMATSKOLAS PEDAGOGI SADARBĪBĀ AR NODIBINĀJUMU "SPRING" KOPŠ 2020. GADA 1. JANVĀRA PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒTĀ PROJEKTĀ "AUTISM AND SPORT : TRAIN SOCIAL INCLUSION".
24. SEPTEMBRĪ PROJEKTA PARTNERU ORGANIZĀCIJAS VIESOJĀS VAIVARU PAMATSKOLĀ, KUR ATZINĪGI NOVĒRTĒJA GAN MŪSU SPORTA NODARBĪBU ORGANIZĀCIJU, GAN SKOLAS IZSTRĀDĀTO IEKĻAUJOŠĀS IZGLĪTĪBAS KONCEPTU, GAN PEDAGOGU PROFESIONĀLO DARBU, ĪPAŠI IZCEĻOT SPORTA SKOLOTĀJAS KRISTĪNES BĒRZIŅAS PAVEIKTO.
BEĀTE BALANDĪNA, SANITA LIELKALNE UN RŪDOLFS VĒTRA, KURŠ IR ARĪ PROJEKTA KOORDINATORS, PROJEKTĀ VEIC PĒTNIEKU PIENĀKUMUS, LAI, SADARBOJOTIES AR PARTNERU ORGANIZĀCIJĀM NO ITĀLIJAS, SPĀNIJAS, RUMĀNIJAS, HORVĀTIJAS UN ITĀLIJAS PARAOLIMPISKO FEDERĀCIJU, IZSTRĀDĀTU VIENOTAS VADLĪNIJAS UN VIZUĀLUS PRAKSES PIEMĒRUS EFEKTĪVAI PERSONU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI SPORTA AKTIVITĀTĒS.

24.09.2021.

265948051_415522337021713_8466297954448606082_n.jpg

VAIVARU PAMATSKOLAS PEDAGOGI SADARBĪBĀ AR NODIBINĀJUMU "SPRING" KOPŠ 2020. GADA 1. JANVĀRA PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒTĀ PROJEKTĀ "AUTISM AND SPORT : TRAIN SOCIAL INCLUSION".
NO 2. LĪDZ 5. DECEMBRIM BEĀTE BALANDĪNA, INESE KĀRKLIŅA UN RŪDOLFS VĒTRA PIEDALĪJĀS PROJEKTA NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ MATERĀ, ITĀLIJĀ, KAS IR ARĪ GALVENO PROJEKTA KOORDINATORU MĪTNES VIETNE. PASĀKUMU IETVAROS TIKA ORGANIZĒTA DALĪBNIEKU SAPULCE, KURĀ TIKA ANALIZĒTA VISA PROJEKTA NORISE, IEGUVUMI NO ŠĪ PROJEKTA, TĀ IETEKME UZ SABIEDRĪBU. NORISINĀJĀS ARĪ DARBS AR PARTNERU IZSTRĀDĀTAJĀM VADLĪNIJĀM, KĀ ARĪ TIKA PIEŅEMTS LĒMUMS PAR PROJEKTA IETVAROS IZSTRĀDĀTĀS APMĀCĪBAS APLIKĀCIJAS PADARĪŠANU PAR PIEEJAMU VISAI SABIEDRĪBAI.
PAPILDUS DALĪBNIEKU SAPULCEI, NORISINĀJĀS ARĪ NOSLĒGUMA KONFERENCE, KURĀ AR PROJEKTA NORISI, REZULTĀTIEM UN ARĪ MŪSU SKOLAS KONCEPTU UN IDEOLOĢIJU TIKA IEPAZĪSTINĀTI 100+ JOMAS SPECIĀLISTI NO ITĀLIJAS DIENVIDU REĢIONIEM.
VAIVARU PAMATSKOLAS PEDAGOGI BEĀTE BALANDĪNA, SANITA LIELKALNE UN RŪDOLFS VĒTRA, KURŠ IR ARĪ PROJEKTA KOORDINATORS, PROJEKTĀ VEIC PĒTNIEKU PIENĀKUMUS, LAI, SADARBOJOTIES AR PARTNERU ORGANIZĀCIJĀM NO ITĀLIJAS, SPĀNIJAS, RUMĀNIJAS, HORVĀTIJAS UN ITĀLIJAS PARAOLIMPISKO FEDERĀCIJU, IZSTRĀDĀTU VIENOTAS VADLĪNIJAS UN VIZUĀLUS PRAKSES PIEMĒRUS EFEKTĪVAI PERSONU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI SPORTA AKTIVITĀTĒS.

02.12.2021. - 05.12.2021.

82344878_101271904740076_8322308849004445696_n.jpg

VIDEO NO DALĪBNIEKU SAPULCES

HTTPS://FB.WATCH/9UC3TSYV_9/

02.12.2021. - 05.12.2021.